banner_turkey

  • İlgili Ürünler
Discovery® XT

Discovery® XT

Gelecek jenereasyon araştırma sistemi

İHK, İSH, FİSH, microarray tekniklerinde otomasyon, tekrarlanabilirlik ve üretkenlik sağlar.

Lam işleme yanında hedef bulma-karakterizasyon-validasyon-preklinik ilaç adayı güvenlilik denemeleriyle ilgili uygulamalarda da otomasyon sağlayan bir system. Optimize edilmiş protokoller ve reaktifler lam işleme verimliliğini maksimuma çıkarır ve mükemmel hassaslık, yüksek sinyale karşı arka plan oranı, özgünlük ve tekrarlanabilirlik sağlar.

DNA microarray işleme; gen ekspresyonu profili çalışması

Gen doğrulama; doku ve doku dizisi boyayarak mRNA sentez seviyesini bulma (İSH)

İlaç hedeflerinin belirlenmesi; doku ve doku dizisi boyayarak hastalıkla ilgili genler tarafından şifrelenmiş protein sentez seviyesini çalışma (İHK).

 http://www.ventanadiscovery.com/

Daha fazla bilgi için