banner_turkey

  • İlgili Ürünler
Gen Dizileme Hizmeti

Gen Dizileme Hizmeti

DNA ile mi çalışıyorsunuz? Dizilemede size yardımcı olabiliriz! 454 Dizileme teknolojisi ile uzmanlığımızdan faydalanın.

Eğer detaylı dizilerin elde edilmesi zaman, karmaşıklık ve maliyet açısından zorluk çıkarıyorsa, örneklerinizi sizin için biz diziletelim. Teknolojimizin verimliliği ve hızı, bir zamanlar çok zor hatta imkansız olan projeleri bile günümüzde gerçekleştirmemizi sağlıyor. Şimdiden mikroRNA’dan tüm genomlara kadar değişik boyutlarda yüzlerce örneği rekor zamanda, konvansiyonel klonlama ve Sanger dizileme kısıtlamalarından bağımsız olarak analiz edebildik.

 

Daha fazla bilgi için: http://www.454.com/products-solutions/sequencing-services/index.asp

Daha fazla bilgi için