banner_turkey

  • İlgili Ürünler
LightCycler® SeptiFast MecA Test MGRADE (CE-IVD)

LightCycler® SeptiFast MecA Test MGRADE (CE-IVD)

LightCycler® SeptiFast MecA Test MGRADE, gerçek zamanlı nükleik asit amplifikasyon yöntemi ile LightCycler® 2.0 cihazı üzerinde çalışan ve K-EDTA kan numunesi içerisinde mecA DNA varlığını tesbit etmeye yarayan tanı amaçlı geliştirilmiş bir kittir. Metisiline dirençli Staphylococcus aureus suşlarının tesbitinde ve LightCycler® SeptiFast Test MGRADE testi ile Staphylococcus aureus sonucu Pozitif çıkmış numunelerde kullanılır.

Daha fazla bilgi için : http://molecular.roche.com/diagnostics/microbiology.html
  roche.molekuler@roche.com

Daha fazla bilgi için