banner_turkey

  • İlgili Ürünler
XE-2100

XE-2100

Farklı Modüllerle Tüm Patolojik Numuneler İçin Konsolide Çözüm

Sysmex’in ürettiği XE-2100 kan sayım cihazı, üstün teknolojisi ve yüksek performansı ile iş yükü fazla olan laboratuvarlar için dizayn edilmiş bir sistemdir. 5 farklı lökosit alt grubu ayrıştırması yapan XE-2100 ile DIFF kanalında, nötrofillerin, lenfositlerin, monositlerin, bazofillerin ve eozinofillerin kantitatif ve yüzde olarak raporlanması dışında, grafik olarak da görmek mümkündür. 5 farklı lökosit alt grubu ayrıştırmasının ötesinde opsiyonel parametreleri ile tüm patolojik numuneler için konsolide çözüm sunar. Sysmex’in tüm X-Sınıfı cihazlarında kullanılan “Fluorescence Flow Cytometry” (FFC) teknolojisi ile gelen yüksek kalite analitik sonuçlar sonuç güvenirliğini ve kesinliğini artırır.

Fluorescence Flow Cytometry (FFC) teknolojisi ile her bir hücre net olarak tanımlanır

- İleriye saçılan sinyaller hücrenin büyüklüğü ile ilgili veriyi sağlar ve hücrelerin ayrıştırılması ile ilgili ilk bilgi elde edilir
- Yana saçılan sinyaller hücrenin iç yapısını tanımlar. Hücreler, çekirdek ve sitoplazma özelliklerine göre ayrıştırılır.
- Numunedeki nükleik asit içeren partiküller floresan boya ile boyanır ve bu şekilde RNA/DNA içeriği hakkında net bilgi sağlanmış olur.

Faydalar:

- Sysmex'in X-Sınıfı cihazlarında kullanılan FFC teknolojisi ile anormal numunelerde bile sağlanan yüksek analitik sonuçlar
- Sysmex'e özgü analiz sistemi ACAS (Adaptive Cluster Analysis System) ile hücrelerin net ve kesin olarak sınıflandırılması
- Yüksek patolojik numunelerde bile hassas lökosit ayrıştırması
- STAT fonksiyonu ile acil numunelerin hemen işleme alınması
- Hızlı ve güvenilir analiz
- Pro-aktif kontrol mekanizması seçenekleri (SNCS: Sysmex Network Communication System ve günlük kalite kontrol için IQAS ONLINE
- Opsiyonel modüllerle geliştirilmiş üstün sistem: IG, RET-He, IPF, HPC, NRBC
- Raporlanabilir kantitatif olgunlaşmamış granülosit (IG) hücre bilgisi
- Retikülositlerin olgunlaşma evrelerinin ayrı ayrı tanımlanmasıyla (IRF) eritropoietik aktvitelerin izlenebilmesi
- Düşük konsantrasyonlarda bile kesin NRBC profili
- Tüm numunelerin rastgele seçimli çalışılabilmesi
- Trombositlerin optik yöntemle ölçülmesiyle (PLT-O parametresi), mikro eritrosit ve büyük trombosit enterferansının elimine edilerek, doğru trombosit sayımının elde edilmesi
- IPF parametresi ile olgunlaşmamış trombosit yüzdesinin raporlanması ve genel trombosit üretim durumunun takip edilebilmesi

Ürün Özellikleri:

- Numune Hızı: Saatte 150 numune
- Teknoloji: Fluorescence Flow Cytometry: WBC DIFF, IG, NRBC, RET, IRF, PLT-O; DC Sheath Akışı Metodu: RBC, HCT, PLT; Siyanidsiz SLS Metodu: HGB; RF-DC Metodu: HPC
- Aspirasyon Hacmi: 200 µL (sampler mod), 130 µL (manuel açık mod), 40 µL (kapiler mod)
- Hafıza: 10,000 sonuç (grafikler dahil); 5,000 hasta bilgisi
- Ana bilgisayar bağlantısı
- Boyutlar (ana ünite): Genişlik x Derinlik x Boy (cm) / Ağırlık (kg.): 70.6 x 71.1 x 53.5 / 81

Parametreler:

WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYMPH (#,%), NEUT (#,%), MONO (#,%), EO (#,%), BASO (#,%), IG (#,%), NRBC (#,%), RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, RET (#,%), LFR, MFR, HFR, IRF, PLT-O

Opsiyonel Parametreler:

IG, RET-He, HPC, IPF

Daha fazla bilgi için