banner_turkey

  • İlgili Ürünler
XT-4000i

XT-4000i

Vücut Sıvıları Analizi İçin Özel Kan Sayım Cihazı

Sysmex’in ürettiği XT-4000i kan sayım cihazı, vücut sıvılarının analizi için özel dizayn edilmiş bir sistemdir. Bunun yanı sıra, rutin kan sayımı için 5 farklı lökosit alt grubu ayrıştırması yapan XT-4000i ile DIFF kanalında, nötrofillerin, lenfositlerin, monositlerin, bazofillerin ve eozinofillerin kantitatif ve yüzde olarak raporlanması dışında, grafik olarak da görmek mümkündür. 5 farklı lökosit alt grubu ayrıştırmasının ötesinde olgunlaşmamış granülositler (IG) ve retikülositlerin hemoglobin içerikleri (RET-He) hakkında da çok değerli analitik verilere ulaşılmasını sağlar (entegre parametreler). Sysmex’in tüm X-Sınıfı cihazlarında kullanılan “Fluorescence Flow Cytometry” (FFC) teknolojisi ile gelen yüksek kalite analitik sonuçlar sonuç güvenirliğini ve kesinliğini artırır.

Fluorescence Flow Cytometry (FFC) teknolojisi ile her bir hücre net olarak tanımlanır

- İleriye saçılan sinyaller hücrenin büyüklüğü ile ilgili veriyi sağlar ve hücrelerin ayrıştırılması ile ilgili ilk bilgi elde edilir
- Yana saçılan sinyaller hücrenin iç yapısını tanımlar. Hücreler, çekirdek ve sitoplazma özelliklerine göre ayrıştırılır.
- Numunedeki nükleik asit içeren partiküller floresan boya ile boyanır ve bu şekilde RNA/DNA içeriği hakkında net bilgi sağlanmış olur.

Faydalar:

- Vücut sıvılarının analizi için özel mod: Beyin Omurilik Sıvısı (BOS/CSF), Sinoviyal Sıvı, Plevra Sıvısı, Peritoneal Perfüzyon (Ascitis), Diyalizat (CAPD / Sürekli ayaktan periton diyalizi)
- Sysmex'in X-Sınıfı cihazlarında kullanılan FFC teknolojisi ile anormal numunelerde bile sağlanan yüksek analitik sonuçlar
- Sysmex'e özgü analiz sistemi ACAS (Adaptive Cluster Analysis System) ile hücrelerin net ve kesin olarak sınıflandırılması
- Yüksek patolojik numunelerde bile hassas lökosit ayrıştırması
- Hızlı ve güvenilir analiz
- Pro-aktif kontrol mekanizması seçenekleri (SNCS: Sysmex Network Communication System ve günlük kalite kontrol için IQAS ONLINE
- Entegre özel parametreler: IG, RET-He
- Raporlanabilir kantitatif olgunlaşmamış granülosit (IG) hücre bilgisi
- Retikülositlerin olgunlaşma evrelerinin ayrı ayrı tanımlanmasıyla (IRF) eritropoietik aktvitelerin izlenebilmesi
- Tüm numunelerin rastgele seçimli çalışılabilmesi
- Trombositlerin optik yöntemle ölçülmesiyle (PLT-O parametresi), mikro eritrosit ve büyük trombosit enterferansının elimine edilerek, doğru trombosit sayımının elde edilmesi

Ürün Özellikleri:

- Numune Hızı: Saatte 100 numune
- Teknoloji: Fluorescence Flow Cytometry: WBC DIFF, IG, RET, IRF, PLT-O; DC Sheath Akışı Metodu: RBC, HCT, PLT; Siyanidsiz SLS Metodu: HGB; Dedike Vücut Sıvısı Modu
- Aspirasyon Hacmi: 150 µL (sampler mod), 85 µL (manuel açık mod), 40 µL (kapiler mod)
- Hafıza: 10,000 sonuç (grafikler dahil); 5,000 hasta bilgisi
- Ana bilgisayar bağlantısı
- Boyutlar (ana ünite): Genişlik x Derinlik x Boy (cm) / Ağırlık (kg.): 53 x 63 x 72 / 59

Parametreler (Vücut Sıvıları):

WBC-BF, RBC-BF, MN (#,%), PMN (#,%), HF-BF (#,%), TC-BF (#,%), EO-BF (#,%)

Parametreler (Tam Kan):

WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYMPH (#,%), NEUT (#,%), MONO (#,%), EO (#,%), BASO (#,%), IG (#,%), NRBC (#,%), RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, RET (#,%), LFR, MFR, HFR, IRF, PLT-O, RET-He

Daha fazla bilgi için