banner_yn

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme

Roche Diagnostics Turkey A.Ş. ve grup şirketleri (hep birlikte “Roche” olarak anılacaktır.) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Roche’un koruması altındadır. Roche, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ

Roche olarak kişisel verilerinizi, aşağıda sayılan amaçlarla, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki sözleşmelerin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle, sizin tarafınızdan alenileştirilmesi veya bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve Roche’un meşru menfaati gereği, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Sizinle olan ilişkimiz kapsamında kişisel verileriniz;

 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,
 • Müşteri soru, talep ve şikayetlerinin yönetimi ve takibi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
 • İş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,
 • Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 • Roche faaliyet alanındaki ürün ve hizmetlerle ilgili sağlık meslek mensupları ve sağlık kurum ve kuruluşlarına gerekli hizmet verilmesi

Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin bazı spesifik amaçlarla işlenebilmesi için ise Kanun kapsamında açıkça rızanızı vermiş olmanızı aramaktayız. Herhangi bir platformda açık rızanızı vermiş olmanız halinde, verilerinizin işlenebileceği amaçlar ise aşağıda sayılmaktadır:

 • Ürünlerin advers olay / yan etki, ürün güvenliliği, kalite ve şikayet yönetimi gerekliliklerinin yerine getirilmesi
 • Global ve ulusal sağlık otoritelerine raporlanması

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Elde edilen kişisel verileriniz; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yurt içinde Sağlık Bakanlığı ve Roche Diabetes Cares GmBH ile paylaşılmaktadır. Kongreler kapsamında yalnızca organizasyon için gerekli olan kişisel verileriniz organizasyon sekreteryalarına veya acentalara iletilmektedir.

Yurt dışında ise, aktarıma ilişkin açık rızanız olması halinde; kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla Almanya’da yer alan güvenli sunucularımızla ve sizlere anlık hizmet verebilmek adına çağrı merkezimiz ile paylaşılmaktadır.

KANUN KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,

haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini bizden talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu isterseniz Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz ile turkey.kvkk@roche.com adresine e-posta göndererek veya Şirketin internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle Şirketimize posta yolu ile teslim etmeniz gerekmektedir. Hatırlatmak isteriz ki, Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İletişim Bilgisi

Roche Diagnostics Turkey A.Ş.

E-posta adresi: turkey.kvkk@roche.com

http://www.rochediagnostics.com.tr

Mersis No: 9985761931121800

Esentepe Mah. Kırgülü Sok. No:4 Şişli/İstanbul