Roche Global Tarihçe

tarihce global

Nereden geliyoruz

Roche 1 Ekim 1896 yılında kuruldu.  Kurucusu Fritz Hoffman-La Roche standart ilaçların endüstriyel olarak üretiminin hastalıklar ile mücadelede önemli bir avantaj olacağını ilk farkeden kişilerden birisiydi.
Roche’un vizyoner kurucusu, ilk kuruluşundan başlayarak şirketini yenilikçiliğe odaklı ve uluslararası niteliğe sahip bir şirket olmaya yöneltti.  Çokuluslu platformda var olma niteliğimiz bize dünya üzerindeki her bölgede ihtiyaçları farkedebilme ve sağlık çözümlerimizi sunabilme şansı vermektedir.

Ortak geleceğimiz için keşfediyoruz

Araştırma odaklı bir sağlık hizmetleri şirketi olan Roche hastalara ve sağlık profesyonellerine önemli faydalar sağlayabilecek ürün ve hizmetleri keşfetmekte, geliştirmekte ve sunmaktadır – bu yelpaze hastalıkların erken teşhisinden korunmaya, teşhise, tedaviye ve tedavi sonrası takibe kadar uzanmaktadır. 
 

Yaklaşık 95,000 kişiyi isdihdam etmekte olan Roche, ürünlerini 139 ülkede satışa sunmaktadır. İsviçre’nin Basel kentinde bulunan Grup Merkez Ofisi tarafından yönetilen ve desteklenen şirketin sizlere mümkün olan en iyi hizmeti sunabilmek için birçok yerel alt kuruluşları da bulunmaktadır. 

 

Sağlık spektrumunda baştan aşağıya yenilikçilik

Hastalar için daha iyi faydalar sağlamak amacıyla Roche, erken teşhisten hastalıktan korunmaya, teşhise, tedaviye ve izleme aşamasına kadar sağlık sisteminin bütününde entegre bir yenilikçilik yaklaşımını sürdürmektedir.  Bu alanlar doğal yollarla birbirleriyle ilişkilendirilmek suretiyle gelecekte hastalara daha etkin, daha güvenli ve daha etkin maliyetli sağlık hizmeti sunabilecek şekilde bütünleşeceklerdir.

 

Klinik faydalara sahip ürünler

 

Modern tıpta elde edilen tüm ilerlemelere karşın sosyal ve ekonomik faktörler hastalıkların teşhis ve tedavisinde daha yenilikçi yeni ürünlere olan ihtiyacı doğurmaktadır.

Roche kaynaklarını

  • İlaç ve
  • Diagnostik

gibi iki araştırma-yoğun faaliyet alanına tahsis etmiş durumdadır.

Bu faaliyetler arasında öncelik, Roche’un bir fark yaratabileceği, karşılanmamış tıbbi gereksinimlerin bulunduğu alanlara verilmiştir. 
Buradaki amaç halihazırda mevcut olan seçeneklerin henüz sağlayamadığı yeni ve gelişmiş ilaçları, teşhis yöntemlerini ve hizmetleri sunabilmektir.
Bu nedenle Roche araştırma ve geliştirmeye yoğun bir yatırım yapmaktadır – 2009 yılında 9.9 milyar İsviçre frangı – ve gelecektede bunu yapmaya devam edecektir.


Bugün neredeyiz

 

İlaç ve  Diagnostik gibi iki temel alana odaklanmış olan Roche bugün dünyanın önde gelen isağlık hizmeti şirketleri arasında yer almaktadır.

 

Hastalara ve Müşterilere Hizmet

 

Roche’un temel amacı hastaların ve müşterilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlara cevap verebilmektir.  Bu, hastalarla ve müşterilerle yakın temasta olmak, onların söylediklerine kulak vermek yoluyla sorunlarına çözüm üretebilmeyi ve hatta gelecekteki ihtiyaçlarını önceden görebilmeyi de içinde barındırmaktadır.

 

Roche olarak bizler Diagnostik ve İlaç gibi iki araştırma-yoğun alana odaklanmış durumdayız.  Sözkonusu kurumsal faaliyetlerimiz arasında, tecrübelerimizle fark yaratabileceğimizi bildiğimiz ve henüz karşılanmamış gereksinimlerin bulunduğu alanlara öncelik veriyoruz.  Amacımız mevcut seçeneklerin ötesinde belirgin faydalar sunabilecek yeni ilaçlar, teşhis yöntemleri ve hizmetler üretmektir. 

 

Yenilikçilik Odaklı

Yenilikçilikten kastımız hastaların yaşamlarına sağlık, kalite ve süre katacak iyileştirici dokunuşları getirecek, medikal olarak farklılaştırılmış ürün ve hizmetlerin yaratılması ve ticari hayata sunulmasıdır.

Araştırma odaklı bir şirket olarak ürünlerimizi geliştirirken en son teknolojilerden ve en son keşiflerden faydalanırız.


Bütün bunlardan dolayı,

  • Roche 2009 yılında araştırma ve geliştirmeye satış ve pazarlamadan daha fazla kaynak ayırmıştır.
  • Roche dünyanın en ileri görüşlü ve teknolojik olarak ilerleme kaydetmiş şirketlerinden bazıları ile ortaklıklar içinde olma geleneğini sürdürmektedir.
  • Roche yoğun bir şekilde biyoteknolojiye yatırım yapmaktadır ve dünyanın en büyük biyoteknoloji şirketidir.

  

Nereye doğru gidiyoruz

 

Kişiye Özel Tedavi

Aynı hastalığın teşhisi konulmuş iki hasta aynı ilaca farklı tepkiler gösterebilirler.  Bir hasta uygulanan tedaviden fayda görürken, bir diğeri arzu edilen klinik sonuçlar yerine ilacın istenmeyen yan etkilerinden muzdarip olabilir.  Bu değişkenliğin bir kısmı hastalar arasındaki genetik ve diğer bazı biyolojik farklılıklardan kaynaklanabilmektedir.  Kişiye Özel Tedavi altında yatan düşünce de, bu farklılıkları moleküler düzeyde değerlendirerek belirli hasta gruplarının ihtiyaçlarına uygun, butik tedavi yöntemleri geliştirmektir.  Bu yaklaşım, sağlık hizmetlerinin daha iyi, daha güvenli ve daha etkin maliyetli olması konusunda inanılmaz bir potansiyele sahiptir.

 

Bu potansiyelin tam olarak gerçekleştirilebilmesi için biraz daha zamana ihtiyaç olsa da, sağlık piyasası gözle görülür bir şekilde “herkese uyan” ürünlerden uzaklaşmaktadır. Bu yaklaşımın ardında itici bir güç olmaya devam eden Roche’un halen pazara sunulmuş olan birçok Kişiye Özel Tedavi pazar ürünleri bulunmaktadır. İlaçların kişiselleştirilmesinin önemli bir faydası da ilaç ile teşhisin etkileşiminde yatmaktadır.  Her iki sahada da piyasa lideri olmamız geleceğin sağlık sorunlarına çözüm olabilmek konusunda bize önemli bir rekabet üstünlüğü sağlamaktadır.