Roche Diagnostics Turkey Tarihçe

general

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmamız Türkiye’deki faaliyetine 1991 yılında yabancı sermayeli bir şirket olarak Boehringer Mannheim Alman adı altında 18 çalışanla İstanbul, Levent’te küçük bir villada başladı. İlk Hitachi 717 cihazını da yine aynı yıl Şişli Etfal Hastanesi’ne kurdu. Takip eden yılda Ankara ve İzmir Bölge Müdürlükleri’nin tesisi ve bayi ağının kurulması ile Türkiye çapında teşkilatlanma tamamlandı. 1997 yılında F. Hoffmann-La Roche firmasının Boehringer Mannheim’ı satın almasına paralel olarak firmamız da faaliyetlerini  Roche Diagnostics Turkey adı altında sürdürmeye başladı. Firmamız bugün tüm Türkiye’de hizmet vermektedir.

Roche Diagnostics Turkey; ülkemize  kaynakların verimliliğini ve etkinliğini artıracak ‘Laboratuvarlarda Entegrasyon ve Konsolidasyon’ kavramını getiren ve yerleştiren ilk firma olmuştur.  

1999 yılında, Türkiye’deki tam otomatik ilk preanalitik ünite, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne firmamız tarafından kurulmuş ve bugün bu sayı 14’e ulaşmıştır. Yine bugün itibariyle Roche Diagnostics Turkey tüm hastane ve laboratuvarların bütün IVD ihtiyaçlarına cevap verebilecek konuma gelmiştir.

Diyabet alanında daha iyi hizmet verebilmek için, Ekim 2001 tarihinden itibaren firmamız tüm diyabet ürünlerini, yeni marka şemsiyesi “Accu-Chek” adı  altında toplamıştır. Son yıllarda geri ödemedeki pozitif gelişmelere paralel olarak sahadaki satış kadrosu da genişletilmiş, gerek hasta ve doktor, gerekse eczaneye ulaşım imkanımız önemli ölçüde artırılarak, satışta çift basamaklı büyüme kaydedilmiştir.