Sepsis

LightCycler® SeptiFast Test MGRADE (CE-IVD)

sepsis

LightCycler® SeptiFast Test MGRADE, kana karışmış patojenlerin sebep olduğu enfeksiyonların (Sepsis) hızlı, güvenilir ve erken tanısına imkan veren bir testtir.
Sepsisin etkin tedavisi ancak sebep olan patojenin erken ve kesin identifikasyonu ile mümkündür. Günümüz koşullarında kullanılan kültür yöntemleri hem geç hem de çoğunlukla Negatif sonuç verdikleri için özellikle kritik hastaların tedavisinde uygun ve erken tedaviye yönlendirmekte yetersiz kalabilmektedir.
Patojenlerin LightCycler® SeptiFast Test MGRADE testi ile 6 saat içerisinde tesbit edilebilmesi, bakteriemi/fungeminin hızlı ve erken tanısının konmasına yardımcı olur, erken dönemde uygun antibiyotik tedavisine geçilmesini sağlar ve gereksiz geniş spektrumlu antibiyotik kullanımını engellemiş olur.
LightCycler® SeptiFast Test MGRADE testi, hastane kaynaklı Sepsise sebep olan ve en sık görülen 25 patojeni 6 saatten kısa sure içerisinde sadece 1,5ml K-EDTA kandan tesbit etmektedir.

32233c

Daha fazla bilgi için :    http://molecular.roche.com/diagnostics/microbiology.html
                                   roche.molekuler@roche.com

LightCycler® SeptiFast MecA Test MGRADE (CE-IVD)

32233b

LightCycler® SeptiFast MecA Test MGRADE, gerçek zamanlı nükleik asit amplifikasyon yöntemi ile LightCycler® 2.0 cihazı üzerinde çalışan ve K-EDTA kan numunesi içerisinde mecA DNA varlığını tesbit etmeye yarayan tanı amaçlı geliştirilmiş bir kittir. Metisiline dirençli Staphylococcus aureus suşlarının tesbitinde ve LightCycler® SeptiFast Test MGRADE testi ile Staphylococcus aureus sonucu Pozitif çıkmış numunelerde kullanılır.

 

 

Daha fazla bilgi için :    http://molecular.roche.com/diagnostics/microbiology.html
                                   roche.molekuler@roche.com