HPC

Sysmex'in XE-2100 kan sayım cihazında, HPC (haemopoietic progenitor cell) kök hücreleri kantitatif sayımının raporlanabilir parametre olarak verilmesi mümkündür.

Özellikle miyeloproliefratif hastalıklar ve periferal kan kök hücre transplantasyonunda önem kazanan CD34 antijen sayımı ve kök hücre konsantrasyonu, hastada mobilizasyon ertesi aferez zamanlaması için kritik bir bilgidir. XE-2100'de HPC Master yazılımı ile IMI kanalında HPC - kök hücrelerin kantitatif sayımı ve grafikte görsel olarak sunulması mümkündür. Flow Cytometry ile ölçülen CD34 sayımının daha kapsamlı, uzun süre alan ve masraflı bir süreç olduğu düşünülürse, otomatik HPC analizi, doğru zamanda CD34 ölçümünün yapılması ve aferez zamanlamasının belirlenmesi için çok önemli bir yardımcı parametredir.

HPC analizi için özel bir numune hazırlığına gerek yoktur, düşük konsantrasyonlarda bile güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçlar verir. Aferez için numunenin kalitesi hızlı ve kolay bir şekilde kontrol edilmiş olur.

• CD34 ölçümü ile yüksek korelasyon: r = 0.92
• CV = 30%

Referanslar:

(1) Yamane et al (1995) Eur J Haematol, 55: 207-208.
(2) Yamane et al (1997) Sysmex J Int, 7: -62.
(3) Saigo et al (1997) Sysmex J Int, 7: 71-81.
(4) Saigo et al (1998) Jpn J Transfusion Medicine, 44: 605-609.
(5) Pollard et al (1999) Br J Haematol, 106: 538-544
(6) Wall and Oliver (2001) Infusion Therapy and Transfusion Medicine, 28: 267-270