IG (Olgunlaşmamış Granülositler)

granulocytes

Sysmex'in aşağıda belirtilen kan sayım cihazlarında IG parametresinin (immature granulocytes - olgunlaşmamış granülositler bilgisi) yüzde ve nümerik olarak (%,#) raporlanması mümkündür:
• XE-2100, XT-4000i, XT-2000i, XT-1800i

Bu cihazlar, özel IG modülü sayesinde lökosit sınıflandırmasını güvenilir ve doğru bir şekilde 6 alt grupta gösterirler:
• NEUT (%,#), LYMPH (%,#), MONO (%,#), EO (%,#), BASO (%,#) ve IG (%,#)
• Olgunlaşmamış granülositlerin kantitatif sayımı yayma işlemlerini minimize ederek, sonuçların doğrudan raporlanması ve diagnostik amaçlı kullanılabilmesi anlamına gelir.
• Bu geliştirilmiş tanı aracı cihazın hızını etkilemeden her zaman kullanılabilir.
• IG sayımı, mükemmel tekrarlanabilir özelliği sayesinde (CV değeri: 7%) rutin manuel ayrıştırmadan (CV değeri: 50%) çok daha gelişmiş ve kesin bir sonuç verir.

IG'nin Klinik Önemi:


IG sayımının klinik önemi Metamiyelosit, Miyelosit ve Promiyelosit hücrelerinin sayımı ile bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kesin bir tanı için benzer granül formasyonuna sahip ama aynı kategoriye dahil olmayan band hücreler, miyeblastlar ve tip 1 miyelositler hariç tutulur.

Enflamatuar Hastalıklarında Önemli Klinik Bilgi


Yeni doğmuş bebekler ve hamileler haricinde, periferal kanda olgunlaşmamış granülosit görülmesi ciddi bir enfeksiyona, enflamasyona veya kemik iliğindeki bir rahatsızlığın başlangıcına işaret eder. Fluorescence Flow Cytometry teknolojisinin sunduğu bu imkanla yukarıda bahsedilen hastalıklar hızlı ve güvenilir bir şekilde teşhis edilebilir.

Raporlanabilir IG parametresinin Faydaları:


• Ciddi enfeksiyon ve enflamasyon vakalarında acil aksiyon için hız kazandırır,
• Mikroskopik incelemelerin sayısında azalma sağlar, iş yükünü hafifletir,
• Böylece patolojik numunelerin analizine hız kazandırır,
• Hastaların tedavi izlemini kolaylaştırır.

Referanslar:


(1) Briggs C, Kunka S, Fujimoto H, Hamaguchi Y, Davis BH, Machin SJ. "Evaluation of Immature Granulocyte Counts by the XE-IG Master: Upgraded Software for the XE-2100 Automated Hematology Analyzer", Laboratory Hematology 9: 117 - 124, 2003
(2) Frings DP, Montag B, Heydorn A, Friedemann M, Pothmann W, Nierhaus A., "Immature Granulocytes, Immature Myeloid Cells and Outcome in Adult Severe Sepsis and Septic Shock", Poster at 16th Annual Congress European Society of Intensive Care Medicine (ESICM): October 5- 8, 2003
(3) Bruegel M, Fiedler GM, Matthes G, Thiery J., "Reference Values for Immature Granulocytes in Healthy Blood Donors Generated on the Sysmex XE-2100 Automated Hematology Analyser", Sysmex Journal International 14: 5 - 7, 2004