IPF

Sysmex'in XE-2100 kan sayım cihazında, olgunlaşmamış trombositlerin IPF parametresi olarak raporlanması mümkündür.

Olgunlaşmamış Trombositlerin Analizi:

• (IPF%), olgunlaşmamış trombosit fraksiyonu, toplam trombosit sayımı baz alınarak yüzdesel oran olarak raporlanır ve trombosit üretim durumu hakkında kesin ve hızlı bir veri sağlar. (IPF#), olgunlaşmamış trombositlerin mutlak değeri ayrıca araştırma parametresi olarak ekranda görüntülenebilir.
• IPF% olarak raporlanan olgunlaşmamış trombosit oranı, genel trombosit üretimi statüsü için önemli bir göstergedir.

ipf

PLT-O grafiğinde, trombositler optik olarak değerlendirilir, olgunlaşmamış trombositler yeşil renkli alanda gösterilirken, olgunlaşmış trombositler açık mavi alanda gösterilir.  

IPF Verileri İki Ana Grup İçin Değerlendirilebilir:

 

1. Kemik iliği rahatsızlıkları:

Kemik iliğinden kaynaklanan sorunlarda, trombosit üretimi düştüğü için IPF% değeri düşüktür. Genellikle lösemi, kemoterapi tedavisi gören, ve aplastik anemi hastalarında görülür.

2. Yüksek trombosit kaybı veya tahribatı:

Antikorların periferal kandaki trombositleri parçalaması ve yok etmesiyle beraber, IPF% değeri yüksek çıkar. Genellikle aşağıdaki vakalarda görülür:
• İdiopatik Trombositopenik Purpura
• Trombotik Trombositopenik Purpura
• Dissemine İntravasküler Koagulasyon
• Heparine Bağlı Trombositopeni
• Kardiyovasküler Hastalıklar ve buna bağlı organ nakilleri

  

Referanslar:


(1) Ingram M. and Coopersmith A., "Reticulated Platelets Following Acute Blood Loss", British
Journal of Haematology 17: 225 - 229, 1969
(2) Kienast J. and Schmitz G., "Flow Cytometric Analysis of Thiazole Orange Uptake By
Platelets: A Diagnostic Aid in the Evaluation of Thrombocytopenic Disorders", Blood 75: 116 - 121, 1990
(3) Briggs C., Kunka S., Hart D., Oguni S. And Machin SJ., "Assessment of An Immature Platelet Fraction (IPF) in Peripheral Thrombocytopenia", British Journal of Haematology 126: 93 - 99, 2004
(4) Norfolk DR., Ancliffe PJ., Contreras M., Hunt BJ., Machin SJ., Murphy WG. and Williamson LM., "Consensus Conference on Platelet Transfusion, Royal College of Physicians of Edinburgh
27 - 28 November", British Journal of Haematology 101: 609-617, 1997