NRBC

Sysmex'in XE-2100 kan sayım cihazında, özel NRBC (eritroblast) profilinde eritroblast sayımı gerçekleşir, manuel olarak lökosit sayımından düzeltme yapmak gerekmez.

Doğru ve Kesin NRBC Profili İçin En Üstün Teknoloji "Fluorescence Flow Cytometry"


• FFC teknolojisi ile eritroblast ve eritrosit hücrelerinin sitoplazmaları çözülür ve yok edilir.
• Lökositlerde ise boyanın geçirgenliği sağlanır. Daha sonra özel floresan boya ile hücrelerdeki nükleik partiküller belirlenmiş olur.
• En üstün tanı kalitesi için, tüm hücreler hidrodinamik olarak da analiz edilir. Böylece en düşük konsentrasyonlarda bile eritroblast sayımı mükemmel olarak gerçekleşir.
• Sysmex sistemlerinde NRBC, hesaplama parametresi değil, gerçek sayım ile raporlanabilir parametre olarak verilir.

Her bir hücrenin tanımlanması floresan boya yoğunluğu ve ileriye saçılan optik sinyallerin elektronik olarak analiz edilmesiyle gerçekleşir. Bu iki sinyal, eritroblastların lökositlerden net ve güvenilir bir şekilde ayrıştırılmasını sağlar.

NRBC1
NRBC2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eritroblast Ayrıştırmasının Klinik Önemi
  • Annenin kanındaki fetal eritroblastların kullanılmasıyla, rutin gözlenme aracılığıyla hamile kadınlarda preeklamsi vakalarının erken teşhisini desteklemede,.
  • Tamamlayıcı tanı aracı olarak miyelodisplastik sendrom (MDS) ve prelösemi hastalıklarının teşhisi ve gözlemlenmesinde,
  • MDS hastalığının lösemiye dönüşme olasılığının izlenmesinde,
  • Myeloblastik lösemi ve bazı anemilerin (megaloblastik anemi gibi) gözlemlenmesinde.
Referans:

G. Zini, G. Mistretta, S. Crollari, L. Laurenti, N. Pelliccioni, G. Mascagna, G. d’Onofrio, “Automated Counting of Nucleated Red Blood Cells (NRBC): Evaluation of the Sysmex XE-System, ReCAMH – Hematology Service, Catholic University of Sacred Heart, Rome, September 1999