Vücut Sıvıları Analizi

Sysmex'in XT-4000i ve XE-5000 kan sayım cihazlarında, vücut sıvıları analizinin raporlanması mümkündür.

Otomatik olarak analiz edilen ve raporlanabilen vücut sıvıları aşağıdaki gibidir:

 • Beyin Omurilik Sıvısı - Serebrospinal sıvı (BOS/CSF)
 • Sinoviyal Sıvı
 • Plevra Sıvısı
 • Peritoneal Perfüzyon (Ascitis)
 • Diyalizat (CAPD / Sürekli ayaktan periton diyalizi)
Otomatik Vücut Sıvıları Analizinin Faydaları:
 • Tek bir (BF - Body Fluids) modda 5 tip vücut sıvısının analiz edilebilmesi
 • Hızlı analiz sonucu: Yaklaşık 1 dakika
 • Manuel seyreltme veya inkübasyonun gerekli olmaması
 • Fluorescence Flow Cytometry teknolojisi sayesinde eritrosit enterferansının elimine edilmesi
 • Fluorescence Flow Cytometry teknolojisi sayesinde hava kabarcıkları enterferansının elimine edilmesi
 • Hızlı mod değişimi: (iki dakikadan az sürede)

Raporlanabilir Parametreler:
 • WBC-BF = Lökositler DIFF kanalı
 • PMN (% ve #) = Polimorfonükleer Hücreler: Nötrofil + Eozinofil + Bazofil
 • MN (% and #) = Mononükleer Hücreler: Lenfosit + Monosit
 • RBC-BF = Eritrosit (Empedans kanalı)
Araştırma Parametreleri:

HF-BF (% and #), TC-BF, EO-BF (% and #)