Fertelite Değerlendirmesi

fertelite_AMH

Yumurtalık rezervi değerlendirmesinde AMH

AMH tayini, diğer klinik bulgular ve laboratuvar bulguları ile birlikte yumurtalık rezervinin değerlendirmesi için kullanılır. Dolaşımdaki AMH konsantrasyonu yumurtalık rezervini ve bu nedenle döllenme için yumurta sağlama kapasitesini yansıtır. Serum AMH düzeylerinin menstrual döngü sırasında nispeten stabil kaldığı gösterilmiştir ve döngünün herhangi bir gününde ölçülebilir.

AMH, yumurtalık rezerviyle ilgili düşük, normal ve yüksek değerleri ayırt edebilir.

AMH, yumurtalık rezervinin değerlendirmesinde, örneğin yumurtalık rezervinde azalma riski olan hastaların saptanmasında yardımcı olur. AMH ayrıca tedavi arayan infertil çiftler için danışma ve planlama sürecine prognostik bilgiler ekleyebilir.

fertelite_AMH2

Elecsys® Anti-Mullerian Hormon (AMH)

·  Tam otomatik, kantitatif test, kullanıcıdan bağımsız ölçüm

·  Kısa ölçüm süresi: 18 dakika

·  Düşük numune hacmi: 50 μl

·  Geniş ölçüm aralığı: 0,01 – 23 ng/ml

·  Yüksek presizyon (<%5)

·  Antral Folikül Sayımı (AFC) ile klinik uyum (Spearman sıra katsayısı=0.68)

·  Kullanıcılar ve laboratuvarlar arasında sonuçlarda minimum değişkenlik

Kaynaklar:

· Visser, J.A., Themmen, A.P. (2005). Mol Cell Endocrinol; 234(1-2):81–6.

· La Marca, A., Volpe, A. (2007). Hum Reprod Update; 13(3):265–73.

· Hansen, K.R. et al. (2011). Fertil Steril; 95:170–175.

· Dewailly, D. et al. (2014). Hum Reprod Update; 20:370–385.

· Anderson, R.A. et al. (2012) Mauritas; 71:28–33.

· Van Disseldorp, J. et al. (2010). Hum Reprod; 25:221–227.

· Tsepelidis, S. et al. (2007). Hum Reprod; 22:1837–1840.

· Iliodromiti, S., Nelson, S.M. (2013). Biomark Med; 7:147–158.

· Broer, S.L. et al. (2011). Hum Reprod Update; 17:46–54.

· The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine.(2011).

· Fertil Steril; 98:1407–1415.

· Schiettecatte, J. et al. (2014). Presented at IFCC WorldLab Congress, Istanbul, Turkey, 22–26.

· Anti-Mullerian Hormone. Roche Elecsys and cobas e analizörleri prospektüsleri 2014.