İmmünterapötik İlaç Düzeyleri (ISD)

Organ transplantasyon hastaları için güvenilir ve tutarlı

 

 

 

Klinik olarak terapötik ilaç düzeyi izleme (TDM) ile tanımlanan optimum immünsüpresif tedavi, akut reddin önlenmesi ve hem hastanın, hem de nakledilen doku ya da organların uzun süreli sağkalımını garanti etmek açısından çok önemlidir.1

Dar bir terapötik pencere ile karakterize edilen immünsüpresif ilaçların (ISD) kullanımı, yaşam boyu sürecek takip sırasında tam kandaki konsantrasyonlarının kesin ve tutarlı ölçümünü gerektirir.

 

Elecsys® ISD portföyü  otomatik platformdaki tek eksiksiz ISD menüsünü  ile
verimli iş akışı sağlarken, tüm ISD ler için bir ön işlem reaktifi ve prosedürü
kullanarak da basit bir iş akışına ve yüksek kaliteli sonuçlara olanak tanır.

 

Picture5

    

 

 

 

 

2016-01-25_17-37-32

 

 

 

 

 

 

References

1 De Jonge, H., Naesens, M., Kuypers, D.R. (2009). New insights into the pharmacokineticsand
pharmacodynamics of the calcineurin inhibitors and mycophenolic acid:possible consequences for therapeutic
drug monitoring in solid organ transplantation.Ther Drug Monit: 31, 416–435.

2 Multicenter evaluation study (2013), data on file.