banner_turkey

  • İlgili Ürünler
Araştırma Ürünleri

Araştırma Ürünleri

A. Primer antikorlar  
  53 tane RUO primer antikor (sadece araştırma amaçlı kullanım için)
B. Deteksiyon Kitleri
  Avidin - Biotin Detection Kits
    - DABMap Detection Kit
    - RedMap Kit
    - BlueMap Kit
  Multimer Technology
    - OmniMap Peroxidase Multimer Detection Kits
   1.  OmniMap DAB anti-Mouse (Ms)
   2.  OmniMap DAB anti-Rabbit (Rb)
    - UltraMap Peroxidase and Alkaline Phosphatase Multimer
   1.  UltraMap DAB anti-Mouse (Ms)
   2.  UltraMap DAB anti-Rabbit (Rb)
   3.  UltraMap Red anti-Mouse (Ms)
   4.  UltraMap Red anti-Rabbit (Rb)
   5.  UltraMap Blue anti-Mouse (Ms)
   6.  UltraMap Blue anti-Rabbit (Rb)
    - QD Map Fluorescent Application Systems
   1.  QD Map 605 SA-25
   2.  QD Map 655 SA-25
    - ISH mRNA Detection
   1.  RiboMap Kit
   2.  RiboHybe
   3. AmpMap Kit withTSA
   4.  MoMap Kit
    - Microarray Applications
   1.  ChipMap Kit
   2.  ChipMap 80 Kit
C. Bulk Solüsyonlar
  EZ Prep
  Cell Conditioning Buffer Plus
  Cell Conditioning 1
  Reaction Buffer
  Liquid Coverslip (High Temperature)
  Ribowash
  Ribo CC
  Ribo CC Plus
D. Diğer Reaktifler
  AB Diluent
  AEC Detection Kit
  Amplification Kit
  Antibody Block
  Bluing Reagent
  Endogenous Biotin Blocking Kit
  Enhanced Ventana Red
  Hematoxylin Counterstain
  Hematoxylin II Counterstain
  ISH Red Counterstain
  ISH Red Counterstain II
  Morpho Save 10X
  Protease I
  Protease II
  Protease III
  PSS Diluent
  Sblock
  Universal Secondary Antibody

Daha fazla bilgi için

IHK

IHK

A. Primer Antikorlar    
   •  CE damgalı - dilüe edilmiş, otomatik kullanıma hazır antikorlar
     - Ventana ürünü → 48 tane primer antikor 
      10 tane florasan antikor (FITC)
    http://productlibrary.ventanamed.com
     - CellMarque ürünü → 127 tane primer antikor
    http://www.cellmarque.com/07/p_antibodies.php
   •  Konsantre antikorlar (http://www.springbio.com/ce-r)
     - Ventana ürünü → 48 tane RUO primer antikor (sadece araştırma amaçlı kullanım için)
      25 tane CE damgalı (dilüe edilmiş olarak da mevcut)
     - Spring BioScience ürünü → 625 tane RUO primer antikor (sadece araştırma amaçlı kullanım için)
B.  Deteksiyon Kitleri    
     ultraVIEW Universal DAB Detection Kit (Multimer Technology)
    ultraVIEW Universal Alkaline Phosphatase Red Detection Kit (Multimer Technology)
    iVIEW DAB Detection Kit (LSAB)
    Enhanced Alkaline Phosphatase Red Detection Kit (LSAB)
    AEC Detection Kit (LSAB)
C. Karşıt Boyalar     
    Hematoxylin II
    Hematoxylin 
      Bluing Reagent (use after Hematoxylin II and Hematoxylin) 
      NeuVision Nuclear Stain Kit 
D.  Bulk Solüsyonlar    
   • Cell Conditioning 1 (CC1)
   • ULTRA Cell Conditioning 1 (ULTRA CC1)
   • Cell Conditioning 2 (CC2)
   • ULTRA Cell Conditioning 2 (ULTRA CC2)
   • EZ Prep
  Reaction Buffer
  Liquid Coverslip (LCS, High Temperature)
  ULTRA Liquid Coverslip (ULTRA LCS, High Temperature)
E. Blokörler    
   • Endogenous Biotin Blocking Kit
    • NeuVision Blocking Reagent
F.  Enzimler     
  Protease I  
  Protease II  
  Protease III  
G. Amplifikatörler    
   • Amplification Kit  
H. Dilüentler    
  Antibody Diluent  

Daha fazla bilgi için

ISH

ISH

A.  SISH    
  Problar  
     - INFORM HER2 DNA Probe
- INFORM Chromosome 17 Probe
    - INFORM EGFR DNA Probe
- INFORM Chromosome 7 Probe
   • Antikorlar  
    - Rabbit anti-DNP antibody 
    • Deteksiyon Kitleri  
    - ultraVIEW SISH Detection Kit
    - ultraVIEW Alkaline Phosphatase (AP) Red ISH Detection Kit
   • Özel Bulk Solüsyonlar  
    - ultraVIEW Silver Wash II  
    • Kontrol Lamları   
    - HER2 3-in-1 Xenograft Control Slides  
    - EGFR ISH Xenograft Control Slides
B. Moleküler Problar   
   • INFORM EBER Probe
   • INFORM Kappa Probe
   • INFORM Lambda Probe
   • INFORM HPV Family 6 Probe (C)
   • INFORM HPV Family 16 Probe (C)
   • INFORM HPV Family 6 Probe (B)
   • INFORM HPV Family 16 Probe (B)
C. Deteksiyon Kitleri  
  ISH iVIEW Blue Detection Kit
  ISH iVIEW Blue Plus Detection Kit
D. Karşıt Boyalar  
  ISH Red Counterstain
  ISH Red Counterstain II
E. Bulk Solüsyonlar  
  Cell Conditioning 2 (CC2)
  ULTRA Cell Conditioning 2 (ULTRA CC2)
  EZ Prep
  Reaction Buffer
  Liquid Coverslip (LCS, High Temperature)
  ULTRA Liquid Coverslip (ULTRA LCS, High Temperature)
  SSC
F. Blokörler  
  ISH Blocker
  ISH Signal Clarifier
G. Enzimler  
  ISH Protease 1
  ISH Protease 2
  ISH Protease 3

Daha fazla bilgi için