banner_turkey

  • İlgili Ürünler
Özel Boyalar

Özel Boyalar

A. Basit Özel Boyalar    
  AFB III
  Alcian Blue
  Alcian Blue PAS
  Alcian Yellow
  Congo Red
  Diastase (PAS)
  Elastic
  Giemsa
  Iron
  Mucicarmine
  PAS
  PAS Light Green
  Trichrome II Blue
  Trichrome III Blue
  Trichrome III Green
B. Kompleks Özel Boyalar    
  GMS II
    1. Phneumocysti
    2. Fungus
  Jones H&E
  Jones Light Green
  Reticulum
  Steiner
C. Yardımcı Ürünler    
  Cleaning Kit
  Steiner Cleaning Kit
  Vapor Extraction Kit
  Metal Extraction System
  Special Stains Wash (10x)
  Liquid Coverslip (Low Temperature)

Daha fazla bilgi için

BenchMark® GX

BenchMark® GX

Daha fazla bilgi için

BenchMark® Special Stains

BenchMark® Special Stains

More

BenchMark® ULTRA

BenchMark® ULTRA

Esnek otomasyon (Devamlı ulaşılabilir lam hazırlama sistemi)

Gelecek nesil İHK/İSH cihazı. 30 adet ayrı lam işlemcisi ve hasta odaklı işleyiş gerçek zamanlı acil vaka boyamaları için devamlı ve rastgele ulaşım sağlar. Belirgin şekilde azalan iş zamanı hasta sonuçlarının daha hızlı şekilde verilmesini kolaylaştırır.

İHK ve İSH boyamalarınının birbirinden bağımsız olarak istenilen zamanda devamlı ulaşım konumunda yapılmasını sağlar. Çok parametreli testlerin (çift ya da üçlü boyamalar gibi) diğer lamlardan bağımsız olarak uygulanabilmesi sonuç alımını hızlandırır. Gruplama yapma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Optimize edilmiş dilüe antikorları, İHK deteksiyon kitleri ve İSH testleriyle complex moleküler testleri otomatik rutin prosedüre basitleştirir.

Yeni grafiksel kullanıcı arayüzü kullanım kolaylığının yanında devamlı lam ve reaktif durumu takibini sağlar.

Daha fazla bilgi için

BenchMark® XT

BenchMark® XT

Histoloji laboratuarları için yeni jenerasyon verimlilik

İHK, İSH, FİTC ve FİSH testlerini bağımsız ya da birlikte yapabilme esnekliği ve boyamalarda standarsizasyon sağlar. Protokol optimizasyonu için esnek seçenekler sunar (genişletilmiş inkübasyon süresi ve değişen ısı kontrolleri gibi). Dilediğiniz antikoru seçme özgürlüğü tanır. Deparafinizasyondan boyamaya kadar tüm lam boyama adımlarını otomatik olarak yapar. Optimize edilmiş dilüe antikorları, İHK deteksiyon kitleri ve İSH testleriyle complex moleküler testleri otomatik rutin prosedüre basitleştirir. 30 lam kapasitesine sahip olup günde 90 lama kadar boyama yapabilir.

Daha fazla bilgi için

NexES® Special Stains

NexES® Special Stains

Özel boyalar için otomasyon sağlayan tezgahüstü boyama sistemi

Önceden programlanmış protokoller optimize edilmiş kullanıma hazır özel boyalarla her boyamada standart ve tutarlı sonuç verir. Değiştirilebilen ısı ayarı, inkübasyon süresi ve çeşitli karşı boyama seçenekleri protokollerin isteğe uyarlanmasını sağlar.

Kişiye bağlı boyama hatalarını önler ve zaralı kimyasal maddelere maruz kalma riskini azaltır. Teknisyenler arası boyama farkını ortadan kaldırır ve her defasında aynı kalite ve standartlarda boyama sağlar. Uygulama zamanını azaltır. 20 lam kapasitesine sahiptir.

Daha fazla bilgi için