banner_turkey

  • İlgili Ürünler
Elecsys® Anti-CCP

Elecsys® Anti-CCP

 

Romatoid Artrit

Romatoid artrit (RA) en sık görülen otoimmün hastalıklardan bir tanesidir. Bu sistemik hastalıkta, en sonunda hastanın disabilitesine sebep olabilecek kronik eklem inflamasyonu ve ilerleyici eklem dejenerasyonu görülür. Romatoid artrit kadınlarda erkelere kıyasla daha sık görülür.1-2

Elecsys® Anti-CCP

Elecsys® Anti-CCP, insan serumunda siklik sitrülin peptidlere karşı insan IgG otoantikorlarının yarı kantitatif analizinde kullanılır. Sonuçlar, diğer klinik bulgular ve laboratuvar testleriyle birlikte RA’nın tanısına yardımcı olur.3

 

Kaynaklar: 1-) Feldmann, M., Brennan, F.M., Maini, R.N. (1996). Rheumatoid arthritis. Cell; 85:307-310. 2-) Symmons D., Epidemiology of rheumatoid arthritis: determinants of onset, persistence and outcome. Research clinical Rheumatology. Vol 16, No 5, 2002; 707-722. 3-) Elecsys® Anti-CCP prospektüsü

 

Daha fazla bilgi için

Elecsys® Anti-Mullerian Hormon (AMH)

Elecsys® Anti-Mullerian Hormon (AMH)

AMH tayini, diğer klinik ve laboratuvar bulgularla birlikte over rezervinin değerlendirmesi ve kontrollü over stimülasyonuna (KOS) yanıtın tahmini için kullanılır. Serum AMH düzeylerinin menstrual döngü sırasında nispeten stabil kaldığı gösterilmiştir ve döngünün herhangi bir gününde ölçülebilir. 1

Kadınlarda AMH yumurtalık folikülojenezde önemli bir rol oynar. 2 Serum AMH'nin ölçümü klinik olarak en çok over rezervinin değerlendirmesi (antral ve pre-antral foliküllerin sayısını, antral folikül sayımını (AFS) yansıtır) ve kontrol edilen yumurtalık stimülasyonuna yanıtın tahmini için kullanılır. 3,4,5

Daha fazla bilgi için

Romatoid Factor (RF)

Romatoid Factor (RF)

Elecsys® Anti-CCP 

Endikasyon

Elecsys® Anti-CCP, insan serumunda siklik sitrülin peptidlere karşı insan IgG otoantikorlarının yarı kantitatif analizinde kullanılır. Sonuçlar, diğer klinik bulgular ve laboratuvar testleriyle birlikte RA’nın tanısına yardımcı olur.

 

Klinik duyarlılık ve özgüllük

17 U/mL kesim değeri kullanılarak duyarlılık %67,7 ve özgüllük %97,0 olarak bulunmuştur.

Daha fazla bilgi için