banner_turkey

  • İlgili Ürünler
Araştırma Ürünleri

Araştırma Ürünleri

A. Primer antikorlar  
  53 tane RUO primer antikor (sadece araştırma amaçlı kullanım için)
B. Deteksiyon Kitleri
  Avidin - Biotin Detection Kits
    - DABMap Detection Kit
    - RedMap Kit
    - BlueMap Kit
  Multimer Technology
    - OmniMap Peroxidase Multimer Detection Kits
   1.  OmniMap DAB anti-Mouse (Ms)
   2.  OmniMap DAB anti-Rabbit (Rb)
    - UltraMap Peroxidase and Alkaline Phosphatase Multimer
   1.  UltraMap DAB anti-Mouse (Ms)
   2.  UltraMap DAB anti-Rabbit (Rb)
   3.  UltraMap Red anti-Mouse (Ms)
   4.  UltraMap Red anti-Rabbit (Rb)
   5.  UltraMap Blue anti-Mouse (Ms)
   6.  UltraMap Blue anti-Rabbit (Rb)
    - QD Map Fluorescent Application Systems
   1.  QD Map 605 SA-25
   2.  QD Map 655 SA-25
    - ISH mRNA Detection
   1.  RiboMap Kit
   2.  RiboHybe
   3. AmpMap Kit withTSA
   4.  MoMap Kit
    - Microarray Applications
   1.  ChipMap Kit
   2.  ChipMap 80 Kit
C. Bulk Solüsyonlar
  EZ Prep
  Cell Conditioning Buffer Plus
  Cell Conditioning 1
  Reaction Buffer
  Liquid Coverslip (High Temperature)
  Ribowash
  Ribo CC
  Ribo CC Plus
D. Diğer Reaktifler
  AB Diluent
  AEC Detection Kit
  Amplification Kit
  Antibody Block
  Bluing Reagent
  Endogenous Biotin Blocking Kit
  Enhanced Ventana Red
  Hematoxylin Counterstain
  Hematoxylin II Counterstain
  ISH Red Counterstain
  ISH Red Counterstain II
  Morpho Save 10X
  Protease I
  Protease II
  Protease III
  PSS Diluent
  Sblock
  Universal Secondary Antibody

Daha fazla bilgi için