banner_turkey

  • İlgili Ürünler
Elecsys® Anti-Mullerian Hormon (AMH)

Elecsys® Anti-Mullerian Hormon (AMH)

AMH tayini, diğer klinik ve laboratuvar bulgularla birlikte over rezervinin değerlendirmesi ve kontrollü over stimülasyonuna (KOS) yanıtın tahmini için kullanılır. Serum AMH düzeylerinin menstrual döngü sırasında nispeten stabil kaldığı gösterilmiştir ve döngünün herhangi bir gününde ölçülebilir. 1

Kadınlarda AMH yumurtalık folikülojenezde önemli bir rol oynar. 2 Serum AMH'nin ölçümü klinik olarak en çok over rezervinin değerlendirmesi (antral ve pre-antral foliküllerin sayısını, antral folikül sayımını (AFS) yansıtır) ve kontrol edilen yumurtalık stimülasyonuna yanıtın tahmini için kullanılır. 3,4,5

Daha fazla bilgi için