banner_turkey

  • İlgili Ürünler
Elecsys® Anti-CCP

Elecsys® Anti-CCP

 

Romatoid Artrit

Romatoid artrit (RA) en sık görülen otoimmün hastalıklardan bir tanesidir. Bu sistemik hastalıkta, en sonunda hastanın disabilitesine sebep olabilecek kronik eklem inflamasyonu ve ilerleyici eklem dejenerasyonu görülür. Romatoid artrit kadınlarda erkelere kıyasla daha sık görülür.1-2

Elecsys® Anti-CCP

Elecsys® Anti-CCP, insan serumunda siklik sitrülin peptidlere karşı insan IgG otoantikorlarının yarı kantitatif analizinde kullanılır. Sonuçlar, diğer klinik bulgular ve laboratuvar testleriyle birlikte RA’nın tanısına yardımcı olur.3

 

Kaynaklar: 1-) Feldmann, M., Brennan, F.M., Maini, R.N. (1996). Rheumatoid arthritis. Cell; 85:307-310. 2-) Symmons D., Epidemiology of rheumatoid arthritis: determinants of onset, persistence and outcome. Research clinical Rheumatology. Vol 16, No 5, 2002; 707-722. 3-) Elecsys® Anti-CCP prospektüsü

 

Daha fazla bilgi için