banner_turkey

  • İlgili Ürünler
Elecsys® Kardiyak Belirteçleri

Elecsys® Kardiyak Belirteçleri

Elecsys® NT-proBNP Testi 

Kalp Yetmezliği

Kalp yetmezliği önemli bir küresel sağlık sorunu olup yüksek morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Bu yüzden erken aşamada tespit ve doğru tedavi yaşam kalitesinin artırılmasında kilit rol oynar.

Elecsys® NT-proBNP

Elecsys® NT-proBNP testi, insan serum ve plazmasında N-terminal pro B-tipi natriüretik peptidin in vitro kantitatif tayini için immünolojik testtir. Elecsys® NT-proBNP testi, konjestif kalp yetmezliğinden şüphelenilen kişilerde tanı konulmasında ve hafif formda kardiyak fonksiyon bozukluklarının saptanmasında bir yardımcı olarak kullanılması içindir.1-6 Test, aynı zamanda konjestif kalp yetmezliği tanısı konmuş hastalarda kalp yetmezliği önem derecesinin değerlendirilmesinde de yardımcı olur.7

 


Kaynaklar: 1-) Mueller T, et al. Head-to-head comparison of the diagnostic utility of BNP and NT-proBNP in symptomatic and asymptomatic structural heart disease. Clin Chim Acta 2004;341:41-48. 2-) Prontera C, et al. Analytical performance and diagnostic accuracy of a fully-automated electrochemiluminescent assay for the N-terminal fragment of the pro-peptide of brain natriuretic peptide in patients with cardiomyopathy: comparison with immunoradiometric assay methods for brain natriuretic peptide and atrial natriuretic peptide. Clin Chem Lab Med 2004;42:37-44. 3-) Pfister R, et al. Use of NT-proBNP in routine testing and comparison to BNP. Eur J Heart Fail 2004;6(3):289-293. 4-) Seino Y, et al. Application of NT-proBNP and BNP measurements in cardiac care: a more discerning marker for the detection and evaluation of heart failure. Eur J Heart Fail 2004;6(3):295-300. 5-) Costello-Boerrigter LC, et al. NT-proBNP is superior to BNP in the detection of LV systolic dysfunction in the community. J Cardiac Failure 2004;10(4) Suppl. 4. 6-) Fonseca C, et al. Comparative value of BNP and NT-proBNP in diagnosis of heart failure. Rev Port Cardiol 2004;23(7-8):979-991. 7-) Hunt PJ, et al. Immunoreactive amino terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-PROBNP): a new marker of cardiac impairment. Clin Endocrinol 1997;47(3):287-296.

 

Elecsys® Yüksek Duyarlılıklı Troponin T Testi (Troponin T hs)

Akut Miyokard İnfarktüsü (AMİ)

AMİ (kalp krizi), dünya çapında en önde gelen mortalite ve disabilite nedeni olup insidansı sürekli olarak artmaktadır. AMİ’nün hızlı bir şekilde tanımlanması etkin ve kanıt temelli tıbbi tedavinin başlatılması ve yönetilmesi için kritik öneme sahiptir.1

Elecsys® Troponin T hs (TnT hs)

Elecsys® Troponin T hs testi insan serum ve plazmasında kardiyak troponin T’nin in vitro kantitatif tayini için kullanılan yüksek duyarlılıklı immünolojik testtir.2 Miyokard infarktüsünün evrensel yeni tanımına göre, miyokard iskemi (semptomlar, EKG değişiklikleri veya görüntüleme sonuçları) kanıtı ile birlikte kanda kardiyak troponin seviyeleri (sağlıklı popülasyonda) referans sınırın 99. persentilinin üzerinde olduğunda Mİ tanısı konmalıdır. Tanım, 99. persentilde hata oranı (varyasyon katsayısı) % 10’dan düşük veya % 10’a eşit olan bir troponin testi gerektirmektedir.3

Miyokard infarktüsün yeni evrensel tanımına uygun olan Elecsys Troponin T hs testi, nekrozun tanımlanması için akut koroner sendromunun ayırt edici tanısında, örneğin akut miyokard infarktüsünde bir yardımcı olarak kullanılabilir. Elecsys® Troponin T hs testi, akut koroner sendromun (AKS) ötesinde, kararlı koroner arter hastalığı, kronik kalp yetmezliği ve kronik renal yetmezliği olan hastalarda kardiyovasküler mortalitenin öngörülmesine yardımcı olur.4-7

  

Kaynaklar: 1-) Twerenbold, R., Reichlin, T., Mueller, C. (2010). Clinical application of sensitive cardiac troponin assays: potential and limitations. Biomarkers Med; 4(3), 395-401  2-) Elecsys® Troponin T hs (high sensitive) prospektüsü 3-) Thygesen, K., Alpert, J.S., White, H.D.; Joint ESC/ACCF/AHA/ WHF Task Force for the Redefinition of Myocardial Infarction. (2007). Universal definition of myocardial infarction, Eur Heart J, 28, 2525-2538. 4-) Lindahl, B.,Venge, P., & James, S. (2010). The new high-sensitivity cardiac troponin T assay improves risk assessment in acute coronary syndromes. Am Heart J 160 (2), 224-229 5-) Omland, T., de Lemos, J.A., Sabatine, M.S., Christophi, C.A., Rice, M.M., Jablonski, K.A., Tjora, S., Domanski, M.J., Gersh, B.J., Rouleau, J.L., Pfeffer, M.A., Braunwald, E; the Prevention of Events with Angiotensin Converting Enzyme Inhibition (PEACE) Trial Investigators. (2009). A sensitive cardiac troponin T assay in stable coronary artery disease. New Engl J Med, 361(26), 2538-2547 6-) Latini, R., Masson, S., Anand, I., Missov, E., Carlson, M., Vago, T., Angelici, L., Barlera, S., Parrinello, G., Maggioni, A.P., Tognoni, G., Cohn, J.N.; Val-HeFT Investigators. (2007). Prognostic value of very low plasma concentrations of troponin T in patients with stable chronic heart failure. Circ., 116(11), 1242-1249 7-) McGill, D., Talaulikar, G., Potter, J.M., Koerbin, G., Hickman, P.E. (2010). Over time, high-sensitivity TnT replaces NT-proBNP as the most powerful predictor of death in patients with dialysis-dependent chronic renal failure. Clin Chim Acta, 411(13-14), 936-939.

Daha fazla bilgi için