banner_turkey

  • İlgili Ürünler
Elecsys® Preeklampsi Testleri

Elecsys® Preeklampsi Testleri

Preeklampsi nedir?

Preeklampsi erken doğumun1 ve sonrasında bebek ölümü veya yenidoğanlarda bozuk sağlık durumunun önde gelen nedeni olan ciddi bir gebelik komplikasyonudur.2 Preeklampsi her yıl dünyada 8.5 milyon1 kadını veya başka bir deyişle yaklaşık 20 gebelikten birini etkilemektedir.    Aynı zamanda erken doğumların %15'inin ve maternal ölümlerin %42'sinin sebebidir.1

Roche ürünü yenilikçi bir kan testi (Elecsys® sFlt-1/PlGF immünolojik test oranı olarak bilinir), annenin kanında sFlt-1 ve plasental büyüme faktörü (PlGF) adlı iki proteinin oranını ölçme yoluyla bir kadının preeklampsi geliştirme riskini doğru olarak tahmin edebilmektedir.

 

Kaynak:

1. Verlohren, S., et al. (2010). Am J Obstet Gynecol 202 (161): e1-11

2. Powe, C.E., et al. (2011). Circulation 123(24), 2856-2869

 

 

Daha fazla bilgi için