banner_turkey

  • İlgili Ürünler
IHK

IHK

A. Primer Antikorlar    
   •  CE damgalı - dilüe edilmiş, otomatik kullanıma hazır antikorlar
     - Ventana ürünü → 48 tane primer antikor 
      10 tane florasan antikor (FITC)
    http://productlibrary.ventanamed.com
     - CellMarque ürünü → 127 tane primer antikor
    http://www.cellmarque.com/07/p_antibodies.php
   •  Konsantre antikorlar (http://www.springbio.com/ce-r)
     - Ventana ürünü → 48 tane RUO primer antikor (sadece araştırma amaçlı kullanım için)
      25 tane CE damgalı (dilüe edilmiş olarak da mevcut)
     - Spring BioScience ürünü → 625 tane RUO primer antikor (sadece araştırma amaçlı kullanım için)
B.  Deteksiyon Kitleri    
     ultraVIEW Universal DAB Detection Kit (Multimer Technology)
    ultraVIEW Universal Alkaline Phosphatase Red Detection Kit (Multimer Technology)
    iVIEW DAB Detection Kit (LSAB)
    Enhanced Alkaline Phosphatase Red Detection Kit (LSAB)
    AEC Detection Kit (LSAB)
C. Karşıt Boyalar     
    Hematoxylin II
    Hematoxylin 
      Bluing Reagent (use after Hematoxylin II and Hematoxylin) 
      NeuVision Nuclear Stain Kit 
D.  Bulk Solüsyonlar    
   • Cell Conditioning 1 (CC1)
   • ULTRA Cell Conditioning 1 (ULTRA CC1)
   • Cell Conditioning 2 (CC2)
   • ULTRA Cell Conditioning 2 (ULTRA CC2)
   • EZ Prep
  Reaction Buffer
  Liquid Coverslip (LCS, High Temperature)
  ULTRA Liquid Coverslip (ULTRA LCS, High Temperature)
E. Blokörler    
   • Endogenous Biotin Blocking Kit
    • NeuVision Blocking Reagent
F.  Enzimler     
  Protease I  
  Protease II  
  Protease III  
G. Amplifikatörler    
   • Amplification Kit  
H. Dilüentler    
  Antibody Diluent  

Daha fazla bilgi için