banner_yn

Bayi Yetkilisi/Çalışanı Aydınlatma Metni

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA BAYİ YETKİLİSİ/ÇALIŞANI AYDINLATMA METNİ

Roche Diagnostics Turkey A.Ş. (“Şirket”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ

Şirket olarak kişisel verilerinizi;

  •          aramızdaki sözleşmenin ifası,
  •          hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
  •          kanunlarda öngörülen nedenlerle ve
  •          temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaati gereği işliyoruz.

Sizden ve/veya bayinizi temsilen diğer yetkililerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer yetkilileri/çalışanları tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Sizin; ad, soyadı, kimlik verisi, finansal veri ve rızanız olması halinde kimlik fotokopisi ve fotoğraftan oluşan kişisel verilerinizi;

·         Teklif gönderilmesi ve sözleşme oluşturulması,

·         Aramızda kurulan sözleşmelerin uygulanabilmesi,

·         Karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,

·         İletişim kurulması,

·         Sözleşmeler kapsamındaki mal ve hizmet alımının yürütülmesi,

·         Finansal ilişkilerin yürütülmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

·         Eğitimlerin organize edilmesi ve eğitim istatistiklerinin tutulabilmesi,

·         Tanıtım ve ürün bilgilendirmesi yapılması,

·         Servis ve uygulama bültenlerinin dağıtılması,

·         Teknik bilgilendirme yapılması,

·         Satış sonrası destek verilmesi,

·         Toplantı organizasyonlarının yapılması,

·         İhale şartnamelerinin karşılanması,

·         Bayi değerlendirmelerinin yapılması,

·         Servis standartlarının denetlenmesi,

·         Arıza durumlarında, arıza kaydı alınması ve arızanın giderilmesi,

·         Tarafımıza iletilen ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi,

Amaçlarıyla işliyoruz.

 

İlgili mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek adına yalnızca gerekli olan kişisel verilerinizi işliyoruz.

Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI

Kişisel verilerinizi, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Vergi Daireleri gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşıyoruz.

Kişisel verilerinizi danışmanlık aldığımız hukuk bürolarına, hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanabilmemiz için mahkemelere, resmi işlemlerin yürütülmesi için noterlere aktarıyoruz.

Kişisel verilerinizi, şirketin idaresi, işin yürütülmesi ve şirket politikalarının uygulanması amacıyla, kullandığımız REXIS (CRM uygulaması) uygulamasının veri tabanlarının yurt dışına olması nedeniyle yurt dışına aktarıyoruz.

Size en iyi şekilde yardımcı olabilmelerini sağlamak adına hizmet aldığımız, veri tabanı yurt dışında bulunan çağrı merkezine verilerinizi aktarıyoruz.

Bayi toplantılarına katılımınıza destek olmak adına otel, uçak ve vize işlemlerini yürttüğümüz zamanlarda bu işlemleri gerçekleştirecek anlaşmalı olduğumuz acentelara verilerinizi aktarmak durumunda kalıyoruz.

Roche Global’in bir denetim yapması halinde Şirket’in uluslararası yapısından kaynaklanan nedenlerle kişisel verilerinizi Roche Global’in denetimine açabiliyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;

  •   Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
  •   Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
  •   Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
  •   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,

haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Talebinizi alarak somut duruma göre en uygun imha yönetimini seçeceğiz, bu konuda bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücret almadan sonuçlandırmaya çalışacağız ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz.  Kurul’un belirlediği ücret tarifesine göre; başvurunuza yazılı olarak cevap vermemiz halinde on sayfaya kadar sizden ücret almayacağız ancak on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alabiliriz. Başvuruya cevabı CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında vermemiz halinde kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edebiliriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu isterseniz Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz ile turkey.kvkk@roche.com  adresine e-posta göndererek veya Şirketin internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak ve şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Hatırlatmak isteriz ki, Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Roche Diagnostics Turkey A.Ş.

E-posta adresi: turkey.kvkk@roche.com

http://www.rochediagnostics.com.tr

Mersis No: 9985761931121800

Esentepe Mah. Kırgülü Sok. No:4 Şişli/İstanbul