banner_yn

Müşteri Aydınlatma Metni

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Roche Diagnostics Turkey A.Ş. (“Şirket”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ

Şirket olarak kişisel verilerinizi;

-     aramızdaki sözleşmenin ifası,

-     hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

-     bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumlarında ve

-     temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaati gereği işliyoruz.

Sizden ve/veya bağlı olduğunuz kurumdan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin ve/veya bağlı olduğunuz kurum tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla veya internet sitesi üzerinden topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Sizin; ad, soyadı, iletişim verisi, finansal veri, kimlik verisi, pasaport ve geçerli vize bilgileri, kurum bilgisi ve ilgilendiğiniz ürünler ve açık rızanız olması halinde dernek, vakıf ya da sendika üyeliği ve fotoğraftan oluşan kişisel verilerinizi;

·         Müşteri ziyaretlerinin planlanması,

·         Bilgilendirme yapılması,

·         Ürün tanıtımı yapılması,

·         Müşteri ziyaretlerinin değerlendirilmesi,

·         İletişim kurulması,

·         Yapılan ziyaretlerin hizmetin iyileştirilmesi ve takibi için kayıt altına alınması,

·         Arıza taleplerinin alınması, kaydedilmesi ve giderilmesi,

·         Satış sonrası destek verilmesi,

·         Bilimsel konularda görüşülmesi,

·         Saha fizibilitesi yapılması,

·         Bakanlık bildirim ve geri bildirimlerinin yapılması,

·         Kongrelerin düzenlenmesi, katılımcıların belirlenmesi, organizasyonların yapılması,

·         Konuşmacı hekimlerin belirlenmesi,

·         Bülten iletilmesi,

·         Müşteri anketlerinin yapılması, memnuniyetinin ölçümü ve geliştirilmesi,

·         Müşterilere görüşmek istedikleri konular için randevu verilmesi,

·         İhalelere girilmesi, ihale şartnamelerinin karşılanması,

·         Acil saha bildirimlerinin yapılması,

·         Müşteri kayıtlarının raporlanması,

·         Tebrik kartları, ajanda, takvim vb promosyon ürünlerinin gönderilmesi,

·         Sipariş takibinin yapılması,

·         Müşteriden gelen taleplerin karşılanması,

·         Müşteriye ürün gönderilmesi,

·         Fiyat teklifi yapılması,

·         Bağış ve sponsorluk yapılması,

·         Sözleşmelerin hazırlanması, imzalanması, takibi, arşivlenmesi,

·         Müşterilere sözleşmeleri ya da ticari ilişkileri kapsamında ihtarname iletilmesi,

Amaçlarıyla işlenmekteyiz.

Mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek adına yalnızca gerekli olan kişisel verilerinizi işliyoruz.

Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI

Kişisel verilerinizi, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Vergi Daireleri gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşıyoruz.

Kişisel verilerinizi, organizasyonları gerçekleştirebilmek adına acentelere, organizasyonun lokasyonuna bağlı olarak yurt içinde ve yurt dışındaki organizasyon firmalarına aktarıyoruz.

Danışmanlık aldığımız hukuk büroları ve avukatlar ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar kişisel verinizi paylaşıyoruz.

Ürünleri size ulaştırabilmek adına gerektiği kadar verinizi kargo firmalarına aktarıyoruz.

İhale süreçlerini gerçekleştirebilmek için ihale komisyonları ile paylaşıyoruz.

Kişisel verilerinizi yasal işlemleri gerçekleştirmek için notere, hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanmamız gerektiğinde mahkemelere aktarabiliyoruz.

Kişisel verilerinizi, şirketin idaresi, işin yürütülmesi ve şirket politikalarının uygulanması amacıyla, kullanılan REXIS (CRM uygulaması) uygulamasının veri tabanlarının yurt dışına olması nedeniyle yurt dışına aktarıyoruz. REXIS programına girilen kişisel verilerinizden iletişim verileriniz rızanız olması halinde elektronik ileti gönderimi hizmeti aldığımız Eloqua/Showpad programlarına aktarılmaktadır.

Size en iyi hizmeti vermelerini sağlayabilmek için kişisel verilerinizi veri tabanı yurt dışında yer alan, hizmet aldığımız çağrı merkezine aktarıyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;

  •   Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
  •   Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
  •   Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
  •   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,

haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak talebinizi değerlendirerek silme, yok etme ve anonimleştirme yöntemlerinden hangisinin  uygun olduğuna somut olayın koşullarına göre karar vereceğiz. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücret almadan sonuçlandırmaya çalışacağız ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz. Kurul’un belirlediği ücret tarifesine göre; başvurunuza yazılı olarak cevap vermemiz halinde on sayfaya kadar sizden ücret almayacağız ancak on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alabiliriz. Başvuruya cevabı CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında vermemiz halinde kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edebiliriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu isterseniz Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz ile turkey.kvkk@roche.com  adresine e-posta göndererek veya Şirketin internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak ve şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Hatırlatmak isteriz ki, Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Roche Diagnostics Turkey A.Ş.

E-posta adresi: turkey.kvkk@roche.com

http://www.rochediagnostics.com.tr

Mersis No: 9985761931121800

Esentepe Mah. Kırgülü Sok. No:4 Şişli/İstanbul